روزمره گے هاے پسرے به نام سیزده

____________________________________________________________________________

مره گے ۲۸۲تمام خواسته و درد من

من و تو و دو صندلیه چوبی نبود

نگرانی ات از سرد شدن چای

در شبی از شبهای تابستان

من و تو و دو صندلیه چوبی

بود ٫ همین و بس ...

-----------------------------

پ ن : دل ٫ گیر - تنگ - زده

تاریخ ارسال: جمعه 14 مهر 1391 ساعت 12:37 ق.ظ | نویسنده: سیزده | چاپ مطلب 1 نظر