روزمره گے هاے پسرے به نام سیزده

____________________________________________________________________________

مره گے ۳۷۱

این روزها هر ورقی که رو می کنم آس از آب در می آید
دلخوش نمی شوم
دل خوش نمی کنم
می دانم اینها همه و همه اش تله و دام است
خدا دارد برای بازی بعدی اش برای من دان پاشی می کند
این روزها تمام واقعیت ها دروغند
و برای آرام کردن دلم
تمام دروغها را باور می کنم
و راست می دانم
حتی رفتنت را
حتی دستی دیگر
در دستانت را
حتی فراموش کردنم را

اندکی دیگر مانده

-----------------------------

پ ن : بازگشت بی فایده

تاریخ ارسال: شنبه 22 تیر 1392 ساعت 02:35 ب.ظ | نویسنده: سیزده | چاپ مطلب 8 نظر