روزمره گے هاے پسرے به نام سیزده

____________________________________________________________________________

مره گے ۳۷۴

بی مخاطب می نویسم
مخاطبم نه بی خاصیت است
نه خاصیت دارد  

نه اشتیاق دارد 

نه بی میل.... نه میل است  

به اشتیاق دارد  

نه مشتاق است (این طور به واقعیت نزدیک تر است)خنثی است  

اما اینگونه پر تلاطمم می کند  

گاهی که فکر می کنم  

می گویم وای به روزی که خاصیت داشت 

و یا مشتاق بود

-------------- 

پ ن : ن ن

تاریخ ارسال: شنبه 26 مرداد 1392 ساعت 12:21 ب.ظ | نویسنده: سیزده | چاپ مطلب 2 نظر